CÂN ĐIỆN TỬ SALMON

Vượt thác cùng doanh nghiệp
Cân Điện Tử SalMon

Tư vấn trực tuyến

0914.982.244
Văn bản
Quy trình kiểm định cân đĩa (ĐLVN 15:2009)

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định bàn đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân đĩa kiểu cơ khí (Rôbecvan, Bêrăngiê) và kiểu hiện thị số có mức cân lớn nhất Max ≤ ...

Quy trình thử nghiệm cân không tự động III

Văn bàn kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cho cân không tự động cấp chính xác III theo TCVN 4988-1989

Quy trình kiểm định quả cân F2,M1,M2 (ĐLVN 47:2009)

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với quả cân hoặc quả cân chuẩn dùng để kiểm định cấp chính xác F2, M1, M2 có khối lượng ...

Quy trình kiểm định cân bàn (ĐLVN 14:2009)

Văn bàn kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân bàn có mức cân lớn nhất từ 60kg đến 10000kg, cấp chính xác trung bình (cấp ...

Quy trình kiểm định cân ôtô (ĐLVN 13:2009)

Văn bản này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân ô tô có mức cân lớn nhất đến 150000kg, cấp chính xác trung bình (cấp 3).

Quy trình ...

Quy trình kiểm định cân treo (ĐLVN 02:2009)

Văn bàn này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân treo có mức cân lớn nhất đến 200kg, cấp chính xác thường (cấp ...

Quy trình kiểm định quả cân E2, F1 (ĐLVN 50:2009)

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với quả cân hoặc quả cân chuẩn dùng để kiểm định cấp chính xác E2, F1 có khối lượng định ...