CÂN ĐIỆN TỬ SALMON

Vượt thác cùng doanh nghiệp
Cân Điện Tử SalMon

Tư vấn trực tuyến

0914.982.244
Giới thiệu
LOADCELL MP 77

Công ty TNHH Quốc Hùng cung cấp loadcell Minebea Intec (Sartorius cũ) chính hãng.

LOADCELL MP 76

Công ty TNHH Quốc Hùng cung cấp loadcell Minebea Intec (Sartorius cũ) chính hãng.

LOADCELL PR6224

Loadcell Minebea Intec PR6224