CÂN ĐIỆN TỬ SALMON

Vượt thác cùng doanh nghiệp
Cân Điện Tử SalMon

Tư vấn trực tuyến

0914.982.244
Quy trình kiểm định cân bàn (ĐLVN 14:2009)

Văn bàn kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân bàn có mức cân lớn nhất từ 60kg đến 10000kg, cấp chính xác trung bình (cấp 3)

Tải quy trình