CÂN ĐIỆN TỬ SALMON

Vượt thác cùng doanh nghiệp
Cân Điện Tử SalMon

Tư vấn trực tuyến

0914.982.244
Quy trình kiểm định cân đĩa (ĐLVN 15:2009)

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định bàn đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân đĩa kiểu cơ khí (Rôbecvan, Bêrăngiê) và kiểu hiện thị số có mức cân lớn nhất Max ≤ 60kg, cấp chính xác 3 (trung bình)

Tải quy trình